Welcome to Ært.dk

Ært, Pea, Petit pois, Guisante

Ært (Pisum) er en slægt, som er udbredt med 1-5 arter i Nordafrika, Mellemøsten

og Centralasien. Organisationen International Legume Database (ILDIS) anser

slægten for at indeholde tre arter, hvoraf den ene har to underarter. Det er enårige,

klatrende urter med ligefinnede, helrandede blade, hvis midterribbe ender i et par

slyngtråde. I det følgende omtales kun den art, som dyrkes i Danmark.?

Home About Services Products Store News Gallery Contact
© Ært.dk 2012
Home